Monday, 30 April 2012

LATIHAN PENJODOH BILANGAN

Pilih jawapan yang betul.

1.Ayah membawa dua ________ joran untuk memancing di sungai itu.
A bentuk
B urat
C batang
D utas

2. Pekerja-pekerja itu mengecat lapan ________ tiang rumah itu dengan warna kuning.
A bidang
B gulung
C biji
D batang

3. Rashidah menggunakan se __________ benang untuk menjahit beberapa helai baju.
A bais
B buku
C kaki
D helai

4. Puan Salmah menggunakan se ________ kertas untuk mencatat barang-barang keperluan anak-anaknya.
A helai
B timbun
C pasukan
D buku

5. Dua ____________ tiang lampu dihempap pokok semalam.
A kuntum
B batang
C papan
D longgok

6. Pak Osman menggunakan sepuluh ___________ kawat duri untuk memagari kebunnya.
A rawan
B gelung
C ketul
D rangkap


7. Encik Ali membaling beberapa ___________ pasir ke dalam sungai.
A rumpun
B genggam
C patah
D butir

8. Lengan baju pegawai itu terkena beberapa ____________ dakwat merah.
A titik
B potong
C ruas
D bentuk

9. Pemburu itu menggunakan beberapa __________ peluru untuk menembak rusa.
A laras
B das
C bilah
D butir

10. Petani itu memberikan sepuluh ___________ jagung kepada kami.
A tongkol
B biji
C baris
D ruas

No comments:

Post a Comment